aeroban


aeroban
• aerobic

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aeroban — ȁerōban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA biol. koji živi ili se pojavljuje samo u prisutnosti kisika [aerobna bakterija], opr. anaeroban SINTAGMA aerobna sposobnost fiziol. maksimalna mogućnost rada organizma uz kisik; sposobnost podnošenja… …   Hrvatski jezični portal

  • anaeroban — ànaeroban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji se odvija bez prisutnosti kisika SINTAGMA anaerobna sposobnost maksimalna mogućnost rada organizma bez prisutnosti kisika; odlučujući faktor za maksimalnu brzinu pokreta i eksplozivnu snagu (jer… …   Hrvatski jezični portal

  • AER- — {{upper}}AER {{/upper}}, {{upper}}AERO {{/upper}} kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom; zrako , plino [aeroban; aeronautika] ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • AERO- — {{upper}}AER {{/upper}}, {{upper}}AERO {{/upper}} kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom; zrako , plino [aeroban; aeronautika] ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aer- — aero DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom [aeroban; aeronautika]; plino , zrako ETIMOLOGIJA lat. aer: zrak ← grč. aḗr …   Hrvatski jezični portal